เทศบาลตำบลแม่เงิน

Maengoen Subdistrict Municipality

www.maengoen.go.th

วิสัยทัศน์

"สังคมแห่งการเรียนรู้อยู่อย่างเกื้อกูล สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ นำแนวทางแบบเกษตรพอเพียงและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ {{data.postdate}} , เปิดอ่าน {{data.pageview}} ครั้ง


© 2022 เทศบาลตำบลแม่เงิน : www.maengoen.go.th   Design by Chiangrai Enter Soft