เทศบาลตำบลแม่เงิน

Maengoen Subdistrict Municipality

www.maengoen.go.th

วิสัยทัศน์

"สังคมแห่งการเรียนรู้อยู่อย่างเกื้อกูล สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ นำแนวทางแบบเกษตรพอเพียงและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

เว็บบอร์ด

เทศบาลตำบลแม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย


ตั้งกระทู้ใหม่

© 2022 เทศบาลตำบลแม่เงิน : www.maengoen.go.th   Design by Chiangrai Enter Soft

>